Läkemedelsrester sprids till miljön

Igår medverkade jag i ett seminarium som Agenda 21 ordnat för kommunanställda och politiker. Seminariet handlade om att de läkemedel vi äter sprids vidare ut i naturen. Både via toaletten och via att vi kastar överbliven medicin i toaletten.

Läkemedel sprids via avloppsvattnet ut i sjöar och vattendrag. Avloppsreningsverken klarar inte av att rena vattnet från läkemedelsrester. Vissa aktiva substanser går rakt igenom reningsverken t.ex. metoprolol, som finns i de ofta använda blodtrycksänkande (betareceptorblockerande) läkemedlen Seloken Zoc, Logimax och Metoprol Hexal, Man hittar även andra substanser. Detta är naturligtvis ett problem då dessa substanser påverka de organismer som lever i vattnet och i slutänden även oss människor när vi äter t.ex fiskar. Det är faktiskt även så att man hittar läkemedelsrester i små mängder i vårt dricksvatten. Norrköping ligger sämst till band de orter där man provtagit här i Östergötland (Motala och Linköpíng har lite bättre resultat). Det beror på att vi i Norrköping hämtar vårt vatten från Glan. Glan har tillrinning från Motala ström som transporterar läkemedelsrester från det vatten där både Motala och Linköping släppt ut sitt avloppsvatten. Inte så mysigt! Det är väldigt små mängder som inte är skadliga för människor, men ett problem som måste uppmärksammas eftersom vi blir allt fler människor, och allt fler äldre samt att vi ökar vår läkemedelsförbrukning hela tiden. I framtiden kan detta bli ett allvarligt problem om vi inte åtgärdar det.

Vi fick också veta att cytostaika (läkemedel för cancerbehandling) sprids av de patienter som är under behandling. Det kan spridas små mängder via kräkningar, svett och urin. Detta är främst ett problem för de som jobbar på vårdenheterna och som finns på samma ytor som de som behandlas.

Läkemedel är bra! – men bara en liten del tas upp av människokroppen och resten hamnar i vår närmilö. Ett klurigt problem som det behöver forskas mer kring för att få fram bra sätt att ta hand om resterna.

Kommentarer stängd.